Amprenta autenticității *

ioan-baba-lumina1

ioan-baba-lumina1

Fiecare lucrare, indiferent de proporții, care își propune să valorifice aspectele și dimenisunea creației românilor din Banatul sârbesc este deosebit de importantă, valoroasă, pentru ființa comunității românești. În majoritatea cazurilor, ceea ce este și firesc, noi înșine suntem singurii interesați de evoluția noastră pe scara istoriei, mai cu seamă atunci când obiectivul cercetărilor sunt fenomenele literare, fapt care ne determină ca, în paralel, să apărem și în postura de scriitori, critici literari, și istorici literari, eseiști, editori și coordonatori de proiecte literare, reviste, instituții etc.

Însă, nu de puține ori, tocmai această poziție, uneori deloc confortabilă, asigură veracitatea celor scrise, autorii fiind și martori oculari, implicați la modul cel mai direct în evoluția fenomenului literar. Mai toate datele despre noi, accesibile la un mod mai relaxant, promovate în diferite contexte, țin de istoria contemporană, ceea ce e nedrept față de perioada de până la anul 1945 (și nu mă refer doar la compartimentul istoriei literare, al creației literare scrise sau orale), nu pentru că până aci nu s-ar fi întâmplat nimic, ci pentru că există prea puține momente consemnate, însă și interesul pentru a le elucida lasă de dorit. Nu avem cercetători devotați acestei cauze.

Lucrarea de față, într-adevăr aduce prețioase contribuții nu doar la monografia revistei Lumina (deși revista este în centrul investigațiilor autorului), ci mai larg – la istoria noastră literară, fapt pentru care va trebui să o apreciem drept lucrare care se recomandă a fi consultată în cercetările fenomenului literar, artistic, cultural etc. Avantajul, dar și ghinionul, autorului Ioan Baba, constă în faptul că timp de câteva decenii a fost implicat în viața publică, culturală, literară, iar contactele directe cu mulți dintre protagoniștii fenomenului literar (după cum vom observa din conținutul lucrării) nu fac altceva decât să aducă acea notă de document, uneori cu o ușoară savoare nostalgică printre statisticile reci și inevitabile, ireversibile, autenticitatea fiind o particularitate importantă în perceperea și lămurirea unor perioade din trecutul nostru apropiat. De asemenea, din postura dublă, autor al acestei lucrări și redactor responsabil al revistei Lumina, Baba cunoaște la modul direct labirinturile prin care s-au strecurat atâtea numere ale revistei spre a vedea lumina zilei; fiind implicat în derularea unor proiecte, aduce și o nuanță personală conținutului și care, evident, nu putea fi evitată.  Iată că acea, astăzi tot mai rară, însușire de scrib care consemnează realitatea până la cele mai mici detalii – iar Baba este participant la evenimentele care au conturat climatul nostru literar și a consemnat cele petrecute – se dovedește a fi necesară în conceptul acestei publicații care își propune noi contribuții spațiului cultural, literar, în pofida faptului că distanța de timp și implicarea autorului este semnificativă, momente care pot isca și unele replici.

Cuprinsul lucrării ne înfățișează acea revistă – Lumina – care s-a dorit a fi un bun catalizator al fenomenelor literare, culturale, identitare; multe din proiectele revistei ne denotă faptul că s-a căutat afirmarea scrisului și creației autentice, însă în paralel a existat  și străduința de a nu rămâne la periferia unor momente și evenimente relevante într-un context mai larg decât spațiul identitar minoritar; se păstrează relația cu literatura și scriitorii atât din România, cât și din Serbia, o relație aparte fiind rezervată față de literatura și scriitorii din Moldova. Trebuie să remarcăm, totuși, existența unui vizibil concept, bine definit – nu doar al revistei în sine – ci și de susținere a unor acțiuni, prezențe, manifestări, de pulsație spirituală, prin care revista s-a dorit a fi văzută, prin care revista comunică cu lumea și încearcă să pună în valoare proiecte de o sensibilitate literară și culturală aparte, prin care revista părăsește spațiul livresc devenind și acea modalitate care oferă posibilități alternative de a consemna realitatea literară și creația în sine. Colocviile revistei Lumina, acum într-o altă lumină, ne indică asupra preocupărilor, conceptelor, căutărilor noastre timp de câteva decenii. Inclusiv, diversitatea tematică ne atrage atenția și asupra spațiului intelectual românesc, asupra vitalității sau sterilității unor energii intelectuale, literare, Colocviile revistei Lumina fiind singurele colocvii, respectiv mini-reuniuni tematice, care și-au dorit o rezonanță în sfera publică. În ce măsură subiectele dezbătute au fost de actualitate, în ce măsură dezbaterile au avut un ecou asupra unui cerc mai extins, în ce măsură au reușit să implice elitele culturale, rămâne la aprecierea altora, însă cu siguranță că au mobilizat spațiul intelectual românesc, tot mai restrâns.

Lumina în bună parte a reușit să coaguleze vibrațiile creative, să cultive și păstreze spiritul de edificare și valorificare a literaturii, artei și culturii în sensul larg al cuvântului, mai mult decât necesare unei colectivități care, însă, din păcate, nu a fost tentată și nici pregătită să le îmbrățișeze. Urmare a acestei stări de fapt sunt petele negre pe chipul identității noastre culturale.

În final, iată și prin această lucrare, va trebui să înțelegem că realizările noastre de la jumătatea secolului XX și până azi, care ne vor marca prin amprenta autenticității, se datorează unei instituții – Casei de Presă și Editură Libertatea, locul în care istoria noastră contemporană, promovată fără prejudecăți, a obținut o înfățișare vizibilă, concretă, reală, iar publicațiile Casei fiind acel focar care emana, într-o continuă efervescență, spiritul și energiile multor generații, fiecare în parte imprimând filele de aur ale scrisului nostru, au contribuit la evoluția comunității pe scara istoriei.

NICU CIOBANU

 

 

Prefaţă semnată de Nicu Ciobanu la cartea „Lumina -Contribuţii monografic-bibliologice” de Ioan Baba în limbile română, sârbă şi engleză. Traducerea textului în limba engeză aparţine Mihaelei Lazović. Volumul a apărut la Editura „Libertatea”, Panciova 2016, 290 p. – ISBN 978-86-7001-303-2

Be the first to comment on "Amprenta autenticității *"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*